Vocabulary – Unit 4. Animlas – Tiếng Anh 2 – Explore Our World
Bài 1

Task 1. Listen and point. (Nghe và chỉ) track B60

Bạn Đang Xem: Vocabulary – Unit 4. Animlas – Tiếng Anh 2 – Explore Our World

 

1654598974 788 1 2 1654598974 788 1 2

Lời giải chi tiết:

Xem Thêm : Culture: Countries and flags – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

– eat: ăn

– run: chạy

– walk: đi bộ

– drink: uống

– a giraffe: hươu cao cổ

Xem Thêm : Lesson One: Words – Starter: Hello – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

– a monkey: con khỉ

– a zebra: con ngựa vằn

– a hippo: con hà mã

– a lion: con sư tử

– a crocodile: con cá sấu

Bài 2

Task 2. Point and say. (Chỉ và nói)

 

1 3 1 3

Lời giải chi tiết:

Xem Thêm : Culture: Countries and flags – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

– eat: ăn

– run: chạy

– walk: đi bộ

– drink: uống

– a giraffe: hươu cao cổ

Xem Thêm : Lesson One: Words – Starter: Hello – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

– a monkey: con khỉ

– a zebra: con ngựa vằn

– a hippo: con hà mã

– a lion: con sư tử

– a crocodile: con cá sấu

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button