Vocabulary – Unit 2: I Like Food – Tiếng Anh 2 – Explore Our World
Bài 1

1. Listen and point.

Bạn Đang Xem: Vocabulary – Unit 2: I Like Food – Tiếng Anh 2 – Explore Our World

(Nghe và chỉ.) 

cd u2 task 12 1 cd u2 task 12 1

– bananas: quả chuối

– bread: bánh mì

– milk: sữa

– cookies: bánh quy

– water: nước

– orange juice: nước cam

– rice: gạo

Xem Thêm : Lesson Four: Numbers – Unit 5 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

– chicken: thịt gà

Xem Thêm : Lesson 4 – Unit 6. Food – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

– noodles: mì

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

cd u2 task 12 1 cd u2 task 12 1

– bananas: quả chuối

– bread: bánh mì

– milk: sữa

– cookies: bánh quy

– water: nước

– orange juice: nước cam

– rice: gạo

Xem Thêm : Lesson Four: Numbers – Unit 5 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

– chicken: thịt gà

Xem Thêm : Lesson 4 – Unit 6. Food – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

– noodles: mì

Từ vựng

1. banana gb banana gb

2. bread gb bread gb

3. milk gb milk gb

4. cookie gb cookie gb

5. water gb 1 water gb 1

6. orange juice 1624240127 orange juice 1624240127

7. rice gb rice gb

8. chicken gb chicken gb

9. noodle gb noodle gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button