Vocabulary – Từ vựng – Unit 5 SGK Tiếng Anh 5 mới
UNIT 5. WHERE WILL YOU BE THIS WEEKEND?

1. cave gb cave gb

2. explore gb explore gb

3. hope gb hope gb

4. island gb island gb

5. may gb may gb

6. sandcastle gb sandcastle gb

7. sunbathe gb sunbathe gb

8. think gb think gb

Loigiahay.com

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng anh 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button