Tổng hợp

Trực tiếp LPL Mùa Xuân 2022 hôm nay mới nhất
Trực tiếp LPL Mùa Xuân 2022 hôm nay mới nhất

Link Trực tiếp LPL Mùa Xuân 2022 hôm nay:

Bạn đang xem bài: Trực tiếp LPL Mùa Xuân 2022 hôm nay mới nhất

WE vs TES: 1-2
Game 1

Game 2

Game 3

LNG vs IG: 2-0
Game 1

Game 2

***
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 19/01:
1. 16h00: WE vs TES
– Đội hình Team WE: Biubiu – View – Shanks – Stay – Kedaya
– Đội hình Top Esports: Zoom/Qintian – Tian/Xiaopeng – Knight – Jackeylove – Zhou
2. 18h00: LNG vs IG
– Đội hình LNG Esports: Ale – Tarzan – Doinb – Light – LvMao
– Đội hình Invictus Gaming: neny – XUN – Yuekai – xiaoyueji – Lucas
***
Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 18/01:
UP vs EDG: 1-2
Game 1

Game 2

Game 3

LGD vs JDG: 0-2
Game 1

Game 2

***
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 18/01:
1. 16h00: LGD vs JDG
– Đội hình LGD Gaming: fearness – shad0w – Jay/YeG – Eric/Jinjiao – Garvey/Kui/Chance
– Đội hình JD Gaming: 369 – Kanavi – YaGao – Lpc – Missing
2. 18h00: UP vs EDG
– Đội hình Ultra Prime: Aliez/zs – H4cker – Cryin – Elk/kelin – ShiauC
– Đội hình EDward Gaming: Flandre – JieJie – Scout – Viper – Meiko
***
Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 17/01
RNG vs TT: 2-0
Game 1

Game 2

AL vs FPX: 0-2
Game 1

Game 2
 
***
Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 16/01

WBG vs BLG: 1-2
Game 1

Game 2

Game 3

WE vs V5: 1-2
Game 1

Game 2

OMG vs IG: 2-0
Game 1

Game 2

***
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 16/01:
1. 14h00: OMG vs IG
– Đội hình Oh My God: shanji – Aki – Creme – Able – Cold
– Đội hình Invictus Gaming: neny – XUN – Yuekai – xiaoyueji – Lucas
2. 16h00: WE vs V5
– Đội hình Team WE: Biubiu – View – Shanks – Stay – Kedaya
– Đội hình Victory Five: Invicible – Karsa – Rookie – Photic – ppgod
3. 18h00: WBG vs BLG
– Đội hình Weibo Gaming: TheShy – SofM – Angel – huanfeng – ON
– Đội hình Bilibili Gaming: Breathe – WeiWei – FoFo – Doggo – Crisp

[rule_2_plain]
[rule_3_plain]

#Trực #tiếp #LPL #Mùa #Xuân #hôm #nay #mới #nhất

Trực tiếp LPL Mùa Xuân 2022 hôm nay mới nhất

Link Trực tiếp LPL Mùa Xuân 2022 hôm nay:

Bạn đang xem bài: Trực tiếp LPL Mùa Xuân 2022 hôm nay mới nhất

WE vs TES: 1-2
Game 1

Game 2

Game 3

LNG vs IG: 2-0
Game 1

Game 2

***
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 19/01:
1. 16h00: WE vs TES
– Đội hình Team WE: Biubiu – View – Shanks – Stay – Kedaya
– Đội hình Top Esports: Zoom/Qintian – Tian/Xiaopeng – Knight – Jackeylove – Zhou
2. 18h00: LNG vs IG
– Đội hình LNG Esports: Ale – Tarzan – Doinb – Light – LvMao
– Đội hình Invictus Gaming: neny – XUN – Yuekai – xiaoyueji – Lucas
***
Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 18/01:
UP vs EDG: 1-2
Game 1

Game 2

Game 3

LGD vs JDG: 0-2
Game 1

Game 2

***
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 18/01:
1. 16h00: LGD vs JDG
– Đội hình LGD Gaming: fearness – shad0w – Jay/YeG – Eric/Jinjiao – Garvey/Kui/Chance
– Đội hình JD Gaming: 369 – Kanavi – YaGao – Lpc – Missing
2. 18h00: UP vs EDG
– Đội hình Ultra Prime: Aliez/zs – H4cker – Cryin – Elk/kelin – ShiauC
– Đội hình EDward Gaming: Flandre – JieJie – Scout – Viper – Meiko
***
Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 17/01
RNG vs TT: 2-0
Game 1

Game 2

AL vs FPX: 0-2
Game 1

Game 2
 
***
Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 16/01

WBG vs BLG: 1-2
Game 1

Game 2

Game 3

WE vs V5: 1-2
Game 1

Game 2

OMG vs IG: 2-0
Game 1

Game 2

***
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 16/01:
1. 14h00: OMG vs IG
– Đội hình Oh My God: shanji – Aki – Creme – Able – Cold
– Đội hình Invictus Gaming: neny – XUN – Yuekai – xiaoyueji – Lucas
2. 16h00: WE vs V5
– Đội hình Team WE: Biubiu – View – Shanks – Stay – Kedaya
– Đội hình Victory Five: Invicible – Karsa – Rookie – Photic – ppgod
3. 18h00: WBG vs BLG
– Đội hình Weibo Gaming: TheShy – SofM – Angel – huanfeng – ON
– Đội hình Bilibili Gaming: Breathe – WeiWei – FoFo – Doggo – Crisp

[rule_2_plain]
[rule_3_plain]

#Trực #tiếp #LPL #Mùa #Xuân #hôm #nay #mới #nhất

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tổng hợp

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button