Tổng hợp

Tổng hợp Giftcode Anime Fighting Simulator Roblox season 3 mới nhất tháng 11 năm 2021
Tổng hợp Giftcode Anime Fighting Simulator Roblox season 3 mới nhất tháng 11 năm 2021

Anime Fighting Simulator là một trong những tựa game hot nhất của Roblox. Cũng giống như những trò chơi khác của Roblox, người chơi sẽ phải rèn luyện kỹ năng nhân vật, thu thập các kỹ năng để nâng cấp sức mạnh cho nhân vật. Cũng như những trò chơi khác, Anime Fighting Simulator lấy cảm hứng từ rất nhiều bộ anime nổi tiếng.

Bạn đang xem bài: Tổng hợp Giftcode Anime Fighting Simulator Roblox season 3 mới nhất tháng 11 năm 2021

Cách code Roblox Anime Fighting Simulator
Đầu Tiên tại giao diện chính của game thì người chơi sẽ chọn vào biểu tượng Twitter màu xanh ở góc dưới bên trái của màn hình.
 Ngay sau khi hộp thông tin xuất hiện thì người chơi nhất vào nút Code.
 Lúc này người chơi hãy sử dụng bàn phím để có thể nhập code vào
 – Bước 4: Cuối cùng, nhấn Enter để nhận phần thưởng từ code.
 Dưới đây là một số code cập nhật mới nhất trong Roblox Anime Fighting Simulator để người chơi có thể đổi lấy cho mình rất nhiều đồng Yên cùng Chikara để tăng cấp cho nhân vật nhanh nhất có thể trong thời gian ngắn nhất.
Code Anime Fighting Simulator season 3 tháng 10/2021
300ksubstigretv – Chikara Shards
emperadorwapo – 1,500 Chikara
sub2defildplays – 1,500 Chikara 
2millionsingRoup! – 30,000 Chikara
1billionvisits! – 75,000 Chikara
dwaxinstream – 2,000 Chikara
follow2defildplays – 3,000 Chikara
frangonewcode – 1,500 Chikara
emperadorstar – 5,000 Chikara
gggames50k – 2,000 Chikara
thankseveryonefor1mlikeweloveyou – 50,000 Chikara
kelvin600k – 3,000 Chikara
secretrazorfishcode -1,000 Chikara
Elemperadorinlive – 2,000 Chikara
Mrrhino50k – 2,000 Chikara
medtw50k – 2,000 Chikara
Defildpromo – 3,000 Chikara
vexostream – 1,500 Chikara
subtofrangoforchikara – 1,000 Chikara
elemperador100k! – 5,000 Chikara
bigboi100k – 5,000 Chikara
anotherbugfix – 2,500 Chikara
sub2kelvin – 1,500 Chikara
thanksbugfixes – 2,000 Chikara
5000chikara – 5,000 Chikara
Subtodefildplays  -1,000 Chikara
Defildstream – 2,000 Chikara
NNG – 1,000 Chikara
sub2hakimbo – 500 Chikara
emperadorsubs – 1,000 Chikara
GGgames40k – 1,500 Chikara
lastyearcode750k – 10,000 Chikara
defild700k – 1,000 Chikara
Tigre200k – 1,000 Chikara
sub2emperadormaxi – 1,000 Chikara
defild – 2,000 Chikara
n1colas2sub – 1,000 Chikara
tigretvsub – 1,000 Chikara
tigretv2sub – 1,000 Chikara
subfrango – 1,000 Chikara
subn1colas – 1,000 Chikara
L3NI – 1,000 Chikara
Sub2tanqr – 5 Chikara
sub2tplanetmilo – 5 Chikara
subemperadormaxi – 1,000 Chikara
frango2yen – 500 Yen
Defildyen – 1,000 Yen
subtomrrhino – 500 Yen
sub2razorfishgaming – 500 Yen
subtokelvingts – 500 Yen
tigrehaveyen – 500 Yen
Expired
merrychristmas
GoodByeBugs
rename
10kfollowers
20kblockzone
700klikes
emilioglad30k
650klikes
oneyear500m
bloodlinesfixed
600kamazing
bloodlinefixes
 

Share

[rule_2_plain]
[rule_3_plain]

#Tổng #hợp #Giftcode #Anime #Fighting #Simulator #Roblox #season #mới #nhất #tháng #năm

Tổng hợp Giftcode Anime Fighting Simulator Roblox season 3 mới nhất tháng 11 năm 2021

Anime Fighting Simulator là một trong những tựa game hot nhất của Roblox. Cũng giống như những trò chơi khác của Roblox, người chơi sẽ phải rèn luyện kỹ năng nhân vật, thu thập các kỹ năng để nâng cấp sức mạnh cho nhân vật. Cũng như những trò chơi khác, Anime Fighting Simulator lấy cảm hứng từ rất nhiều bộ anime nổi tiếng.

Bạn đang xem bài: Tổng hợp Giftcode Anime Fighting Simulator Roblox season 3 mới nhất tháng 11 năm 2021

Cách code Roblox Anime Fighting Simulator
Đầu Tiên tại giao diện chính của game thì người chơi sẽ chọn vào biểu tượng Twitter màu xanh ở góc dưới bên trái của màn hình.
 Ngay sau khi hộp thông tin xuất hiện thì người chơi nhất vào nút Code.
 Lúc này người chơi hãy sử dụng bàn phím để có thể nhập code vào
 – Bước 4: Cuối cùng, nhấn Enter để nhận phần thưởng từ code.
 Dưới đây là một số code cập nhật mới nhất trong Roblox Anime Fighting Simulator để người chơi có thể đổi lấy cho mình rất nhiều đồng Yên cùng Chikara để tăng cấp cho nhân vật nhanh nhất có thể trong thời gian ngắn nhất.
Code Anime Fighting Simulator season 3 tháng 10/2021
300ksubstigretv – Chikara Shards
emperadorwapo – 1,500 Chikara
sub2defildplays – 1,500 Chikara 
2millionsingRoup! – 30,000 Chikara
1billionvisits! – 75,000 Chikara
dwaxinstream – 2,000 Chikara
follow2defildplays – 3,000 Chikara
frangonewcode – 1,500 Chikara
emperadorstar – 5,000 Chikara
gggames50k – 2,000 Chikara
thankseveryonefor1mlikeweloveyou – 50,000 Chikara
kelvin600k – 3,000 Chikara
secretrazorfishcode -1,000 Chikara
Elemperadorinlive – 2,000 Chikara
Mrrhino50k – 2,000 Chikara
medtw50k – 2,000 Chikara
Defildpromo – 3,000 Chikara
vexostream – 1,500 Chikara
subtofrangoforchikara – 1,000 Chikara
elemperador100k! – 5,000 Chikara
bigboi100k – 5,000 Chikara
anotherbugfix – 2,500 Chikara
sub2kelvin – 1,500 Chikara
thanksbugfixes – 2,000 Chikara
5000chikara – 5,000 Chikara
Subtodefildplays  -1,000 Chikara
Defildstream – 2,000 Chikara
NNG – 1,000 Chikara
sub2hakimbo – 500 Chikara
emperadorsubs – 1,000 Chikara
GGgames40k – 1,500 Chikara
lastyearcode750k – 10,000 Chikara
defild700k – 1,000 Chikara
Tigre200k – 1,000 Chikara
sub2emperadormaxi – 1,000 Chikara
defild – 2,000 Chikara
n1colas2sub – 1,000 Chikara
tigretvsub – 1,000 Chikara
tigretv2sub – 1,000 Chikara
subfrango – 1,000 Chikara
subn1colas – 1,000 Chikara
L3NI – 1,000 Chikara
Sub2tanqr – 5 Chikara
sub2tplanetmilo – 5 Chikara
subemperadormaxi – 1,000 Chikara
frango2yen – 500 Yen
Defildyen – 1,000 Yen
subtomrrhino – 500 Yen
sub2razorfishgaming – 500 Yen
subtokelvingts – 500 Yen
tigrehaveyen – 500 Yen
Expired
merrychristmas
GoodByeBugs
rename
10kfollowers
20kblockzone
700klikes
emilioglad30k
650klikes
oneyear500m
bloodlinesfixed
600kamazing
bloodlinefixes
 

Share

[rule_2_plain]
[rule_3_plain]

#Tổng #hợp #Giftcode #Anime #Fighting #Simulator #Roblox #season #mới #nhất #tháng #năm

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tổng hợp

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button