Lời giải hayToán 3

Toán lớp 3 trang 167 | Giải bài tập trang 167 SGK Toán 3
Giải Toán lớp 3 trang 167 giúp phụ huynh nắm được cách làm và đáp án bài 1, 2, 3 trang 167 SGK để hỗ trợ các em học sinh ôn tập các kiến thức đã được học.

Tài liệu hướng dẫn giải toán 3 trang 167 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết các bài tập 1, 2, 3 trang 167 SGK Toán 3 sẽ giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bạn Đang Xem: Toán lớp 3 trang 167 | Giải bài tập trang 167 SGK Toán 3

Tham khảo ngay…

Luyện tập phần 1

Bài 1

Xem Thêm : Ôn tập về giải toán trang 12 sách giáo khoa

Đề bài

Có \(48\) cái đĩa xếp đều vào \(8\) hộp. Hỏi \(30\) cái đĩa thì xếp được vào mấy hộp như thế?

Đáp án

Số cái đĩa xếp vào mỗi hộp là:

\(48 : 8 = 6\) (cái)

Số hộp cần có để xếp \(30\) cái đĩa là:

\(30 : 6 = 5\) (hộp)

Đáp số: \(5\) hộp

Bài 2

Xem Thêm : Ôn tập về giải toán trang 12 sách giáo khoa

Đề bài

Có \(45\) học sinh xếp thành \(9\) hàng đều nhau. Hỏi có \(60\) học sinh thì xếp thành bao nhiêu hàng như thế?

Đáp án

Số học sinh trong mỗi hàng là:

\(45 : 9 = 5\) (học sinh)

\(60\) học sinh xếp thành số hàng là:

\(60 : 5 = 12\) (hàng)

Đáp số: \(12\) hàng

Bài 3

Xem Thêm : Ôn tập về giải toán trang 12 sách giáo khoa

Đề bài

Mỗi số trong ô vuông là giá trị của biểu thức nào?

de bai 3 trang 167 sgk toan 3 rs650 de bai 3 trang 167 sgk toan 3 rs650

Đáp án

dap an bai 3 trang 167 sgk toan 3 rs650 dap an bai 3 trang 167 sgk toan 3 rs650

Luyện tập phần 2

Bài 1

Xem Thêm : Ôn tập về giải toán trang 12 sách giáo khoa

Đề bài

Một người đi xe đạp trong \(12\) phút được \(3km\). Hỏi nếu cứ đạp xe đều như vậy trong \(28\) phút thì đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Đáp án

Đi \(1 km\) hết số phút là:

\(12 : 3 = 4\) (phút)

\(28\) phút đi được số ki-lô-mét là:

\(28 : 4 = 7 \, (km)\)

Đáp số: \(7 km\)

Bài 2

Xem Thêm : Ôn tập về giải toán trang 12 sách giáo khoa

Đề bài

Có \(21 kg\) gạo chia đều vào \(7\) túi. Hỏi phải lấy mấy túi đó để được \(51 kg\) gạo?

Đáp án

Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là :

\(21 : 7 = 3 \, (kg)\)

Để được \(15kg\) gạo thì số túi phải lấy là :

\(51 : 3 = 17\) (túi)

Xem Thêm : Bài 1 trang 179 SGK Toán 5

Đáp số: \(17\) túi

Bài 3

Xem Thêm : Ôn tập về giải toán trang 12 sách giáo khoa

Đề bài

Điền dấu (\(\times, \, :\)) thích hợp vào ô trống:

\(a) \,\, 32 \, \Box \, 4 \, \Box \, 2 = 16\)

\(32 \, \Box \, 4 \, \Box \, 2 = 4\)

\(b) \,\, 24 \, \Box \, 6 \, \Box \, 2 = 2\)

\(24 \, \Box \, 6 \, \Box \, 2 = 8\)

Đáp án

\(a) \,\, 32 \, \Box \, 4 \, \Box \, 2 = 16\)

Chẳng hạn ô trống đầu tiên điền dấu “\(\times\)”, ta có:

\(32 \times 4 = 128\), khi đó:  \(128 : 2 = 64; \, 128 \times 2 = 256\) (sai)

Nếu ô trống đầu tiên điền dấu “\(:\)” , ta có:

\(32 : 4 = 8\), khi đó: \(8 : 2 = 4\) (sai);  \(8 \times 2 = 16\) (đúng)

Vậy ta điền dấu như sau: \(\bf 32 \color{red} {:} 4 \color{red} {\times} 2 = 16\)

+) 

Tương tự như trên ta có:

\(\bf 32 \color{red} {:} 4 \color{red} {:} 2 = 4\)

\(b) \bf \,\, 24 \, \color{red} {:} \, 6 \, \color{red} {:} \, 2 = 2\)

\(\bf 24 \, \color{red} {:} \, 6 \, \color{red} {\times} \, 2 = 8\)

Bài 4 – trang 168

» Xem đáp án bài 4 trang 168 sgk toán 3 (luyện tập)

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án các bài tập trang 167 sgk toán 3. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 3 của Trường TH Huỳnh Ngọc Huệ sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Lời giải hay

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button