Tiếng Anh 2

The sounds of English – Unit 4. Animlas – Tiếng Anh 2 – Explore Our World
Bài 1

Task 11. Listen and say. (Nghe và nói)

Bạn Đang Xem: The sounds of English – Unit 4. Animlas – Tiếng Anh 2 – Explore Our World

Listen again, trace and write. (Nghe lại, tô chữ và viết) track B69, 70

 

11 1 11 1

Lời giải chi tiết:

11a 1 11a 1

– monkey: con khỉ

Xem Thêm : Lesson 4 – Unit 8. Uu – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

– zebra: con ngựa vằn

– crocodile: con cá sấu

Bài 2

Task 12. Listen and chant. (Nghe và nói) track B71

 

12 1 12 1

Lời giải chi tiết:

Look, I’m a lion.

Xem Thêm : Lesson Five: Sounds and letters – Unit 6 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

I walk and I run.

Look, I’m a zebra.

standing in the sun.

Tạm dịch:

Nhìn này, tôi là một con sư tử.

Tôi đi bộ và tôi chạy.

Nghe này, tôi là một con ngựa vằn.

đang đứng dưới nắng.

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button