Tiếng Anh 2

Task 20-23 – Unit 0: Getting Staretd – Tiếng Anh 2 – Explore Our World
Bài 20

20. Listen and say. Talk.

Bạn Đang Xem: Task 20-23 – Unit 0: Getting Staretd – Tiếng Anh 2 – Explore Our World

(Nghe và nói. Nói chuyện.) 

cd starter task 20 cd starter task 20

A: How many books?

(Có bao nhiêu quyển sách?)

B: Two books.

(Hai quyển sách.)

Lời giải chi tiết:

1. A: How many chairs?

(Có bao nhiêu cái ghế?)

   B: 12 chairs.

(12 cái ghế.)

2. A: How many cars?

(Có bao nhiêu chiếc ô tô?)

    B: 9 cars.

(9 chiếc ô tô.)

3. A: How many tables?

(Có bao nhiêu chiếc bàn?)

    B: 3 tables.

(3 chiếc bàn.)

4. A: How many balls?

(Có bao nhiêu quả bóng?)

B: 11 balls.

(11 quả bóng.)

Xem Thêm : Lesson One: Words – Unit 3 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

5. A: How many robots?

(Có bao nhiêu con người máy?)

   B: 4 robots.

(4 con người máy.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 21

21. Look and listen. Say.

(Nhìn và nghe. Nói.) 

 

cd starter task 21 cd starter task 21

– red: màu đỏ

– blue: màu xanh da trời

– green: màu xanh lá

– yellow: màu vàng

– brown: màu nâu

– orange: màu cam

– black: màu đen

– white: màu trắng

– pink: màu hồng

– purple: màu tím

Bài 22

22. Listen and say.

(Nghe và nói.) 

cd starter task 22 cd starter task 22

I have a red crayon.

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 10. Day of the week – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Mình có bút chì màu đỏ.)

Bài 23

23. Read. Count and talk.

(Đọc. Đếm và nói.) 

cd starter task 23 cd starter task 23

A: How many green trucks?

(Có bao nhiêu chiếc xe tải màu xanh lá thế?)

B: Three green trucks.

(3 chiếc xe tải màu xanh lá.)

Lời giải chi tiết:

1. A: How many orange pencils?

(Có bao nhiêu bút chì màu cam?)

    B: Three orange pencils.

(Ba cây bút chì màu cam.)

2. A: How many black cars?

(Có bao nhiêu ô tô màu đen?)

   B: Four black cars.

(Bốn chiếc ô tô màu đen.)

3. A: How many red kites?

(Có bao nhiêu con diều màu đỏ?)

   B: Six red kites

(Sáu con diều đỏ.)

4. A: How many white teddy bears?

(Có bao nhiêu con gấu bông màu trắng?)           

    B: Six white teddy bears.

(Sáu con gấu bông màu trắng.)

 truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button