Tiếng Anh 2

Sue and Phil – Review 4 – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Sue and Phil – Review 4 – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

  

1 6 1 6

Phil: Hello, I’m Phonic Phil! (Xin chào, tôi là Phonic Phil!)

Sue: …and I’m Super Sue! (… và tôi là Super Sue!)

1.

Kate: I want some shirts. Where are they? (Cháu muốn một số áo sơ mi. Chúng ở đâu ạ?)

Woman: Over there. (Ở đằng kia nhé.)

2.

Sue: How old is your brother? (Anh trai của bạn bao nhiêu tuổi?)

Kate: He’s fifteen. (Anh ấy mười lăm tuổi.)

3.

Phil: What do you want, Sue and Kate? (Bạn muốn gì nữa không, Sue và Kate?)

Kate: I want some juice. (Tớ muốn một ít nước trái cây.)

Sue: I want some yogurt. (Mình muốn một ít sữa chua.)

4.

Kate: Shirts are nice. But yogurt and juice are yummy!

(Áo sơ mi đẹp. Nhưng sữa chua và nước trái cây rất ngon!)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Sue and Phil – Review 4 – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 2. Look again and circle.

(Xem lại và khoanh tròn.)

2 5 2 5

Lời giải chi tiết:

21 21

– fifteen: 15, số 15

– brother: anh/ em trai

– shirts: áo sơ mi

Từ vựng

1. sixteen gb sixteen gb

2. fifteen gb fifteen gb

3. blanket gb blanket gb

4. brother gb brother gb

5. sister gb sister gb

6. teapot gb teapot gb

7. short gb short gb

8. shirt gb shirt gb

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button