Tiếng Anh 2

Story – Unit 4. Animlas – Tiếng Anh 2 – Explore Our World
Bài 1

Task 13. Listen to the story. Then read. (Lắng nghe câu chuyện. Sau đó đọc.) track B72

Bạn Đang Xem: Story – Unit 4. Animlas – Tiếng Anh 2 – Explore Our World

 

13 1 13 1

Lời giải chi tiết:

1. 13b 13b

Look, Teddy. The giraffe is walking.

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 12. At the cafe – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Tạm dịch: Nhìn kìa, Teddy. Con hươu cao cổ đang đi bộ.

2. 13c 13c

Look, Teddy. The lion is running.

Tạm dịch: Nhìn kìa, Teddy. Con sư tử đang chạy.

3. 13d 13d

Look, Teddy. The hippo is drinking.

Tạm dịch: Nhìn kìa, Teddy. Con hà mã đang uống rượu.

4. 13e 13e

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 16. At the campsite – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Oh, no! The monkey is eating my ice cream!

Tạm dịch: Ôi không! Con khỉ đang ăn kem của tôi!

Bài 2

Task 14. Do you like the story? Circle. (Bạn có thích câu chuyện này không? Khoanh tròn)

 

14 1 14 1

Lời giải chi tiết:

(chưa có lời giải) 

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button