Tiếng Anh 2

Story – Unit 1: Stories – Tiếng Anh 2 – Explore Our World
Bài 13

13. Listen to the story. Then read.

Bạn Đang Xem: Story – Unit 1: Stories – Tiếng Anh 2 – Explore Our World

(Lắng nghe câu chuyện. Sau đó đọc.)   

cd u1 task 13 cd u1 task 13

Lời giải chi tiết:

1. You, snake! Stop! Go away!

(Này, con rắn kia! Dừng lại! Đi chỗ khác!)

cd u1 task 131 2 cd u1 task 131 2

 

2. Thank you! Now you are a prince with a gold crown!

Xem Thêm : Review 2 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Cảm ơn bạn! Bây giờ bạn là một hoàng tử với một chiếc vương miện vàng!)

cd u1 task 132 cd u1 task 132

3. I am sad. I want a friend.

(Tôi buồn. Tôi muốn một người bạn.)

cd u1 task 133 cd u1 task 133

4. Now you are friends. Be happy. Go, play!

(Bây giờ các bạn là bạn bè. Hãy vui vẻ cùng nhau. Đi nào, cùng đi chơi nào!)

cd u1 task 134 cd u1 task 134

Bài 14

14. Do you like the story? Circle.

Xem Thêm : Self-check – Review 3 – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

(Bạn có thích câu chuyện này không? Khoanh chọn.)

cd u1 task 14 1 cd u1 task 14 1

Từ vựng

1. snake gb snake gb

2. stop gb stop gb

3. prince gb prince gb

4. crown gb crown gb

5. prince gb prince gb

6. happy gb happy gb

7. sad gb sad gb

8. friend gb 1 friend gb 1

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button