Soạn bài Tập đọc: Một người chính trực lớp 4 trang 36
Soạn bài Một người chính trực lớp 4 trang 36 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 được Đọc tài liệu chia sẻ dưới đây từ cách đọc bài, nội dung, ý nghĩa của truyện và gợi ý trả lời câu hỏi trang 37 SGK.

Soạn bài Tập đọc: Một người chính trực lớp 4 trang 36 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 với các nội dung chính mà các em học sinh cần chuẩn bị trước khi học bài mới: Đọc trước bài, xem hướng dẫn cách đọc bài, nội dung bài một người chính trực lớp 4, ý nghĩa câu chuyện một người chính trực, và gợi ý trả lời các câu hỏi trang 37 SGK.

Bạn Đang Xem: Soạn bài Tập đọc: Một người chính trực lớp 4 trang 36

soan bai mot nguoi chinh truc lop 4 trang 36 37 rs650 soan bai mot nguoi chinh truc lop 4 trang 36 37 rs650

Hướng dẫn cách đọc bài

Đọc lưu loát, trôi chảy toàn bài.Biết đọc truyện với giọng kể thong thả, rõ ràng. Đọc phân biệt lời các nhân vật, thể hiện rõ sự chính trực, ngay thẳng của Tô Hiến Thành.

Từ khó

Chính trực: ngay thẳng
Di chiếu: lệnh (viết) của vua truyền lại trước khi mất
Thái tử: con trai của vua được chọn để nối ngôi cha
Thái hậu: mẹ vua
Phò tá: theo bên cạnh để giúp đỡ
Tham tri chính sự: chức quan dưới tể tướng, cùng bàn công việc triều đình dưới tể tướng
Gián nghị đại phu: chức quan giữ việc can ngăn vua để vua không làm điều trái
Tiến cử: giới thiệu người có tài có đức để cấp trên lựa chọn

Kiến thức cần nhớ

Nội dung bài một người chính trực lớp 4

Kể về câu chuyện phò tá vua của Tô Hiến Thành, không vì danh lợi mà trái lòng quân vương, vì đại cục mà chọn người thực sự tài đức.

Xem Thêm : Soạn bài tập đọc Thuần phục sư tử lớp 5 trang 117

Ý nghĩa câu chuyện một người chính trực

Ca ngợi sự chính trực, thanh liêm, tấm lòng vì dân vì nước của Tô Hiến Thành – vị quan nổi tiếng cương trực thời xưa.

Gợi ý trả lời câu hỏi SGK

Câu 1 (trang 37 sgk Tiếng Việt 4) : Trong việc lập ngôi vua sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào?

Gợi ý trả lời

Trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của Tô Hiến Thành thể hiện ở chỗ :

+ Thực hiện theo đúng di chiếu của vua Lí Anh Tông lập thái tử Long Cán làm ngôi vua (trung thành với di chiếu)
+ Không ăn đút lót, không vì tiền bạc mà đưa người khác lên làm vua, trái với di mệnh của vua. Cứ theo di chiếu mà thực hiện.

Câu 2 (trang 37 sgk Tiếng Việt 4) : Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào ?

Gợi ý trả lời

Xem Thêm : Soạn bài Chính tả (Nhớ – viết): Ngắm trăng

Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của Tô Hiến Thành ở chỗ :

+ Không vì tình riêng mà đưa người không đủ phẩm chất, năng lực lên vị trí quan trọng (Mặc dù trong lúc lâm bệnh nặng, người mà thường xuyên có mặt bên giường bệnh ông là quan tham trì chính sự Vũ Tán Đường nhưng Tô Hiến Thành không tiến cử. Trái lại người mà không hề chăm non, săn sóc khi ông lâm bệnh là quan gián nghị đại phu Trần Trung Tá – một con người vừa có tài, có đức tuy không gần gũi ông nhưng ông vẫn tiến cử thay mình). Như vậy chứng tỏ Tô Hiến Thành không vì tình riêng mà rất thẳng thắn trung thực.

+ Thẳng thắn trung thực tiến cử người có tài, có đức mà không hề do dự (đặt quyền lợi đất nước trên hết), làm cho bà thái hậu họ Đỗ cũng phải ngạc nhiên, khâm phục trước tấm lòng vì dân vì nước của ông.

Câu 3 (trang 37 sgk Tiếng Việt 4) : Vì sao nhân dân ca ngợi nhưng người chính trực như ông Tô Hiến Thành?

Gợi ý trả lời

Gợi ý: Bởi vì những người như Tô Hiến Thành là những người biết gác tình riêng sang một bên mà đặt lợi ích của đất nước lên trên hết. Tiến cử những người có đủ đức, đủ tài lên điều hành đất nước, đưa đất nước ngày một đi lên, làm cho dân giàu, nước mạnh.

***

Với nội dung Soạn bài Tập đọc: Một người chính trực lớp 4 trang 36 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 do Đọc tài liệu biên soạn ở trên, hi vọng các em học sinh sẽ chuẩn bị bài thật chủ động, nắm chắc nội dung bài và có tiết học thật lý thú.

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Soạn Văn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button