Tiếng Anh 2

Self-check – Review 2 – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Self-check – Review 2 – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Listen and tick.

(Nghe và đánh dấu.

 

Lời giải chi tiết:

1. a: 

jam: mứt

1aaa 1aaa

2. b

volleyball: bóng chuyền 1b 1b

 

3. a

square: hình vuông

3b 3b

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Self-check – Review 2 – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

2. Listen and circle.

(Nghe và khoanh chọn.)

  

r2t2 r2t2

Lời giải chi tiết:

r2t2g r2t2g

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Self-check – Review 2 – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

3. Write and say.

(Viết và nói.)

r2t3 r2t3

Lời giải chi tiết:

r2t3g r2t3g

1. fox: con cáo

2. question: câu hỏi

3. juice: nước ép hoa quả

4. village: ngôi làng

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Self-check – Review 2 – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

4. Read and tick.

(Đọc và đánh dấu.)

r2t4 r2t4

Lời giải chi tiết:

1. a

A: Is there a box?

(Có chiếc hộp nào không?)

B: Yes, there is.

(Có, có chứ.)

r21a r21a

2. a

A: Can you draw a van?

(Bạn có thể vẽ một chiếc xe tải không?)

B: Yes, I can.

(Vâng, tôi có thể.)r22a r22a

 

3. b

A: What’s he doing?

(Anh ấy đang làm gì vậy?)

B: He’s doing a quiz.

(Anh ấy đang giải một câu đố.)r23b r23b

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Self-check – Review 2 – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

5. Find the words.

(Tìm từ.)

r2t5 r2t5

Lời giải chi tiết:

r2t5g r2t5g

– square: hình vuông

– box: hộp

– juice: nước ép

– van: xe thùng

– quiz: câu đố

– fox: con cáo

– jelly: thạch

– village: ngôi làng

Bài 6

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Self-check – Review 2 – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

6. Write the words.

(Viết các từ.)

r2t6 r2t6

Lời giải chi tiết:

r2t7 r2t7

Từ vựng

1. quiz gb quiz gb

2. square gb square gb

3. box gb 1 box gb 1

4. juice gb juice gb

5. jelly gb jelly gb

6. village gb village gb

7. ox gb ox gb

8. van gb van gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button