Tiếng Anh 2

Review 8 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

A

A. Listen and circle (A or B).

Bạn đang xem bài: Review 8 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(

7 86 1 7 86 1

Lời giải chi tiết:

1. Can you see the bus?

(Bạn có nhìn thấy chiếc xe buýt không?)

Yes, I can.(Vâng, tôi thấy.)

2. Can you see the car?

(Bạn có nhìn thấy chiếc ô tô không?)

No, I can’t.

(Không, tôi không thấy.).

Can you see the plane?

(Bạn có nhìn thấy chiếc máy bay không?)

Yes, I can.

(Vâng, tôi thấy.)

3.Can you see the plane?

(Bạn có nhìn thấy chiếc máy bay không?)

No, I can’t.

(Không, tôi không thấy.).

Can you see the motorbike?

(Bạn có nhìn thấy chiếc xe máy không?)

Yes, I can.

(Vâng, tôi thấy.)

4. Can you see the boat?

(Bạn có nhìn thấy chiếc thuyền không?)

Yes, I can.

(Vâng, tôi thấy.)

B

B. Play “Guess the picture”.

(Trò chơi “Đoán tranh”.)

7 87 1 7 87 1

Lời giải chi tiết:

Cách chơi: Một bạn sẽ hỏi và một bạn sẽ nhìn lên bức tranh trên bảng để trả lời. Ví dụ, một người hỏi:“Can you see the bus?” (Bạn có nhìn thấy chiéc xe buýt không?) hoặc “Can you see the plane?” (Bạn có nhìn thấy chiếc máy bay không?). Mỗi bạn chơi sẽlần lượt nhìn lên bức tranh và trả lời “No, I can’t.” (nếu không phải) hoặc “Yes, I can.” (nếu đúng).

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button