Review 7 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start
A

A. Listen and (√) the box

Bạn Đang Xem: Review 7 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Nghe và đánh dấu vào ô.)

7 82 7 82

 

Lời giải chi tiết:

1. Is this your shirt?

Xem Thêm : Lesson Four: Numbers – Unit 6 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Đây là cái áo sơ mi của bạn phải không?)

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 2. My body – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

Yes, it is.

(Vâng, là nó.)

2. These are my shorts.They are blue. I like blue.

(Đây là cái quần sọt của tôi. Nómàu xanh dương. Tôi thích xanh dương.)

3.These are my shoes.

(Đây là đôi giày của tôi.)

Very nice.

(Đẹp thật.)

4. Is this your T-shirt?

Xem Thêm : Lesson Four: Numbers – Unit 6 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Đây là cái áo sơ mi của bạn phải không?)

Yes, it is. Ohh, I like it.

(Vâng, là nó. Ồ, tôi thích nó.)

B

B. PLAY “Stepping stones”.

(Trò chơi “Bước theo từng viên đá”.)

7 83 7 83

Lời giải chi tiết:

Cách chơi: Bước vòng theo các viên đá, người chơi đặt 1 câu theo mẫu “Is this your…?, hay “ These are my …” với hình trên viên đá ở vị trí đang dừng. Ví dụ, người chơi dừng ở viên đá có hình cái đầm thì có thể dùng mẫu câu “Is this your dress?”, hay dừng ở viên đá có hình quần dài thì có thể dùng mẫu câu “These are my pants.

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button