Tiếng Anh 2

Review 7 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

A

A. Listen and (√) the box

Bạn đang xem bài: Review 7 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Nghe và đánh dấu vào ô.)

7 82 7 82

 

Lời giải chi tiết:

1. Is this your shirt?

(Đây là cái áo sơ mi của bạn phải không?)

Yes, it is.

(Vâng, là nó.)

2. These are my shorts.They are blue. I like blue.

(Đây là cái quần sọt của tôi. Nómàu xanh dương. Tôi thích xanh dương.)

3.These are my shoes.

(Đây là đôi giày của tôi.)

Very nice.

(Đẹp thật.)

4. Is this your T-shirt?

(Đây là cái áo sơ mi của bạn phải không?)

Yes, it is. Ohh, I like it.

(Vâng, là nó. Ồ, tôi thích nó.)

B

B. PLAY “Stepping stones”.

(Trò chơi “Bước theo từng viên đá”.)

7 83 7 83

Lời giải chi tiết:

Cách chơi: Bước vòng theo các viên đá, người chơi đặt 1 câu theo mẫu “Is this your…?, hay “ These are my …” với hình trên viên đá ở vị trí đang dừng. Ví dụ, người chơi dừng ở viên đá có hình cái đầm thì có thể dùng mẫu câu “Is this your dress?”, hay dừng ở viên đá có hình quần dài thì có thể dùng mẫu câu “These are my pants.

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button