Tiếng Anh 2

Review 3&4 – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start
Bài A

A. Look, read, and () the box.

Bạn Đang Xem: Review 3&4 – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Nhìn, đọc và đánh dấu vào ô.)

z1 z1

Phương pháp giải:

thirteen (13)

twelve (12)

fifteen (15)

sixteen (16)

twenty (20)

eleven (11)

eighteen (18)

Lời giải chi tiết:

z1 1 z1 1

Bài B

B. Listen and put a (√) or a (x).

(Nghe và điền hoặc x.)

z1 2 z1 2

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1.

– How many circles are there? (Có bao nhiêu hình tròn?)

– Fourteen circles. (14 hình tròn.)

2.

– How many cars are there? (Có bao nhiêu xe ô tô?)

– Eleven cars. (11 xe ô tô.)

3.

– There are thirteen bananas. (Có 13 quả chuối.)

Xem Thêm : Lesson Six: Story – Unit 4. I go to school by bus – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

– Thirteen? (13 hả?)

– Yes. (Ừ.)

4.

– How many triangles are there? (Có bao nhiêu hình tam giác?)

– There are sixteen triangles. (Có 16 hình tam giác.)

Lời giải chi tiết:

1. x

2.

3. x

4.  

Bài C

C. Look, write, and draw lines.

(Nhìn, viết, và vẽ các đường.)

z1 3 z1 3

Phương pháp giải:

nineteen (19)

seventeen (17)

fourteen (14)

Lời giải chi tiết:

z1 4 z1 4

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

z1 5 z1 5

Lời giải chi tiết:

1. pig (con lợn)

2. cow (con bò)

3. goat (con dê)

4. duck (con vịt)

Xem Thêm : Lesson Six: Story – Unit 4 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Bài E

E. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

z1 6 z1 6

Phương pháp giải:

1.

What’s that? (Đó là gì?)

It’s a duck. (Nó là con vịt.)

2.

What’s that? (Đó là gì?)

It’s a cow. (Nó là con bò.)

3.

What’s that? (Đó là gì?)

It’s a goat. (Nó là con dê.)

Lời giải chi tiết:

z1 7 z1 7

Bài F

F. Find and circle.

(Tìm và khoanh tròn.)

z1 8 z1 8

Phương pháp giải:

cow (con bò)

goat (con dê)

cat (con mèo)

pig (con lợn)

dog (con chó)

duck (con vịt)

Lời giải chi tiết:

z1 9 z1 9

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button