Tiếng Anh 2

Review 3 – Tiếng Anh 2 mới – Phonics Smart
Bài 1

1. Listen and circle Yes or No.

Bạn đang xem bài: Review 3 – Tiếng Anh 2 mới – Phonics Smart

(Nghe và khoanh tròn Có hoặc Không.) 

pm r3 a1 pm r3 a1

pm r3 a2 pm r3 a2

1622714705 disy 1622714705 disy

Lời giải chi tiết:

pm r3 a11 pm r3 a11

pm r3 a21 pm r3 a21

pm r3 a31 pm r3 a31

 

2. No

3. Yes

4. No

5. Yes

Nội dung bài nghe:

1. How many boats are there?

– Thirteen boats.

2. How many robots are there?

– Eleven robots.

3. This is my uncle. My uncle is under the tree.

4. I’d like a new violin.

5. I’d like pink dress.

Tạm dịch:

1. Có bao nhiêu chiếc thuyền?

– Mười ba chiếc thuyền.

2. Có bao nhiêu người máy?

– Mười một người máy.

3. Đây là chú của tôi. Chú tôi ở dưới gốc cây.

4. Tôi muốn một cây đàn vĩ cầm.

5. Tôi thích chiếc váy màu hồng.

Bài 2

2. Let’s talk.

(Cùng nói nào.)

1622714705 uhfq 1622714705 uhfq

Example:

– There are eleven robots.

– This is my uncle.

– I’d like a new guitar.

Tạm dịch:

– Có mười một người máy.

– Đây là chú tôi.

– Tôi thích một cây đàn ghi ta mới.

Lời giải chi tiết:

1.

1622714705 eldc 1622714705 eldc

There are fifteen boats.

There are twelve dolls.

There are fourteen balls.

Tạm dịch:

Có mười lăm chiếc thuyền.

Có mười hai con búp bê.

Có mười bốn quả bóng.

2.

1622714705 1622714705

This is my mum.

This is my grandpa.

This is my grandma.

Tạm dịch:

Đây là mẹ của tôi.

Đây là ông nội của tôi.

Đây là bà của tôi.

3.

1622714705 mphd 1622714705 mphd

I’d like a new/ pink violin.

I’d like a new/ pink dress.

I’d like a new/ blue vest.

Tạm dịch:

Tôi muốn một cây vĩ cầm mới / màu hồng.

Tôi muốn một chiếc váy mới / màu hồng.

Tôi muốn một chiếc áo vest mới / màu xanh lam.

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button