Tiếng Anh 2

Review 3 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

A

A. Listen and (√) the box.

Bạn đang xem bài: Review 3 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Nghe và (√) vào ô.)


1655285595 260 3 1 1655285595 260 3 1

Lời giải chi tiết:

1. How many birds are there? – Eighteen birds.

(Có bao nhiêu con chim? – 18 con chim.)

2. How many circles are there? – Eleven circles.

(Có bao nhiêu hình tròn? – 11 hình tròn.)

3. How many triangles are there? – Fourteen triangles.

(Có bao nhiêu hình tròn? – 14 hình tam giác.)

4. How many snakes are there? – Twenty snakes.

(Có bao nhiêu hình tròn? – 20 con rắn.)

B

B. Play “Magic Finger.”

(Trò chơi “Ngón tay ma thuật”.)

3 2 3 2

Phương pháp giải:

How many balls are there? (Có bao nhiêu quả bóng?)

Twelve balls. (12 quả bóng.)

Lời giải chi tiết:

How old are you?

(Bạn Bao nhiêu tuổi?)

 I’m six.

 (Tôi 6 tuổi.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button