Review 3 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start
A

A. Listen and (√) the box.

Bạn Đang Xem: Review 3 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Nghe và (√) vào ô.)


1655285595 260 3 1 1655285595 260 3 1

Lời giải chi tiết:

1. How many birds are there? – Eighteen birds.

(Có bao nhiêu con chim? – 18 con chim.)

Xem Thêm : Lesson 5 – Unit 8. Weather – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

2. How many circles are there? – Eleven circles.

(Có bao nhiêu hình tròn? – 11 hình tròn.)

3. How many triangles are there? – Fourteen triangles.

(Có bao nhiêu hình tròn? – 14 hình tam giác.)

4. How many snakes are there? – Twenty snakes.

(Có bao nhiêu hình tròn? – 20 con rắn.)

B

B. Play “Magic Finger.”

(Trò chơi “Ngón tay ma thuật”.)

Xem Thêm : Lesson One: Everyday English – Fluency Time! 1 – Tiếng Anh 2 – Family & Friends 2

3 2 3 2

Phương pháp giải:

How many balls are there? (Có bao nhiêu quả bóng?)

Twelve balls. (12 quả bóng.)

Lời giải chi tiết:

How old are you?

(Bạn Bao nhiêu tuổi?)

 I’m six.

 (Tôi 6 tuổi.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button