Tiếng Anh 2

Review 2 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start
A

A. Listen and circle (A or B).

Bạn Đang Xem: Review 2 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Nghe và khoanh tròn A hay B.)


2 3 2 3

Lời giải chi tiết:

1. What shape is it?

(Nó là hình gì vậy?)

It’s a triangle.

(Nó là hình tam giác.)

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 5. Animlas – Tiếng Anh 2 – English Discovery

2. What shape is it?

(Nó là hình gì vậy?)

It’s a circle.

(Nó là hình tròn.)

3. What shape is it?

(Nó là hình gì vậy?)

It’s a square.

(Nó là hình vuông.)

4. What shape is it?

(Nó là hình gì vậy?)

Xem Thêm : Lesson 7 – Unit 1. My toys – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

It’s a rectangle.

(Nó là hình chữ nhật.)

B

B. Point, ask, and answer.

(Chỉ, hỏi, và trả lời.)

2 4 2 4

Lời giải chi tiết:

What shape is it?

(Nó là hình gì?)

It’s a circle.

(Nó là hình tròn.)

Loigaiihay.com


Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button