Tiếng Anh 2

Review 2 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends
Bài 1

1. Write.

Bạn Đang Xem: Review 2 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Viết.)

1 1

Phương pháp giải:

1. I go to school by car. (Tôi đến trường bằng ô tô.)

2. I go to school by boat. (Tôi đến trường bằng thuyền.)

3. I go to school by bus. (Tôi đến trường bằng buýt.)

4.  I go to school by bike. (Tôi đến trường bằng xe đạp.)

Lời giải chi tiết:

1. Bob

2. John

3. Amy

4. Lisa

Bài 2

2. Look at the picture again. Write.

(Nhìn lại bức tranh. Viết.)

1655981662 160 2 1655981662 160 2

Lời giải chi tiết:

Jack walk to school. (Jack đi bộ đến trường.)

Bob go to school by car. (Bob đến trường bằng ô tô.)

John go to school by boat. (John đến trường bằng thuyền.)

Amy go to school by bus. (Amy đến trường bằng buýt.)

Lisa go to school by bike. (Lisa đến trường bằng xe đạp.)

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 2. Oo – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Bài 3

3. Write.

(Viết.)

1655981662 446 3 1655981662 446 3

Phương pháp giải:

bird: con chim

book: quyển sách

ball: quả bóng, banh

Lời giải chi tiết:

1. Where’s the ball?

(Quả bóng ở đâu?)

It’s under the slide.

(Nó ở dưới cầu trượt.)

2. Where’s the bird?

(Con chim ở đâu?)

It’s in the tree.

(Nó ở trong cái cây.)

3. Where’s the book?

(Quyển sách ở đâu?)

It’s on the slide

(Nó ở trên cầu trượt.)

Bài 4

4. Write.

(Viết.)

Xem Thêm : Lesson Two: Grammar and song – Unit 5. Where’s the ball? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

1655981662 51 4 1655981662 51 4

 

Lời giải chi tiết:

1. Is Grandpa in the bedroom?

(Bà có trong phòng ngủ không?)

2. She’s in the dining room.

(Bà ở trong phòng ăn.)

3. Where’s Billy?

(Billy ở đâu?)

4. Is he in the kitchen?

(Anh ấy ở trong nhà bếp phải không?)

Bài 5

5. Write.

(Viết.)

1655981662 678 5 1655981662 678 5

Lời giải chi tiết:

1. zebra (ngựa vằn)

2. box (cái hộp)

3. yogurt (sữa chua)

4. wall (bức tường)

5. buzz (tiếng vo vo của sâu bọ)

Bài 6

6. Look and color.

(Nhìn và tô màu.)

6 6

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button