Tiếng Anh 2

Review 1&2 – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start
Bài A

A. Look, read, and () the box.

(Nhìn, đọc và đánh dấu √ vào ô trống.)

l0 24 l0 24

Bạn Đang Xem: Review 1&2 – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Phương pháp giải:

hungry (đói)

happy (vui vẻ)

sad (buồn)

bored (chán)

OK (ổn)

scared (sợ hãi)

thirsty (khát)

fine (ổn)

Lời giải chi tiết:

l0 25 l0 25

Bài B

B. Listen and put a () or a (x).

(Nghe và đánh dấu √ hoặc x.)

l0 26 l0 26

Phương pháp giải:

Bài nghe

1.

– Tom’s scared. (Tom sợ.)

– He’s scared. Oh no. (Cậu ấy sợ. Ôi không.)

2.

– How’s Tom? (Tom thế nào?)

– Tom’s bored. (Tom chán.)

– Bored? (Chán á?)

– Yes. (Đúng vậy.)

3. 

– How’s Tom? (Tom thế nào?)

– Tom’s thirsty. (Tom khát.)

– Thirsty? (Khát hả?)

Xem Thêm : Mid Autumn – Festivals – Tiếng Anh 2 – English Discovery

– Yes. That’s right. (Ừ. Đúng là như thế.)

Lời giải chi tiết:

1.

2. x

3.

Bài C

C. Look, read and circle.

(Nhìn, đọc và viết.)

l0 27 l0 27


Phương pháp giải:

Lucy’s hungry. (Lucy đói.)

Lucy’s thirsty. (Lucy khát.)

Tom’s scared. (Tom sợ.)

Tom’s sad. (Tom buồn.)

Sue’s bored. (Sue chán.)

Sue’s fine. (Sue ổn.)

Lời giải chi tiết:

1. Lucy’s thirsty. (Lucy khát.)

2. Tom’s sad. (Tom buồn.)

3. Sue’s bored. (Sue chán.)

Bài D

D. What’s next? Look, read, and draw shapes.

(Tiếp theo là gì? Nhìn, đọc và vẽ hình.)

l0 28 l0 28

Lời giải chi tiết:

Xem Thêm : Lesson Two: Grammar and song – Unit 6 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

l0 29 l0 29

Bài E

E. Listen and (√) the box.

(Nghe và đánh dấu √ vào ô.)

l0 30 l0 30

Phương pháp giải:

1.

– What’s this? (Đây là cái gì?)

– It’s a square. (Nó là hình vuông.)

– A square? OK. (Hình vuông à? Được rồi.)

2.

– What’s this? (Đây là cái gì?)

– It’s a circle. (Nó là hình tròn.)

– It’s a circle? I see. (Nó là hình tròn á? Tớ thấy rồi.)

3.

– What’s this? (Đây là cái gì?)

– It’s a rectangle. (Nó là hình chữ nhật.)

– It’s a rectangle? (Nó là hình chữ nhật á?)

– Yes, it is. (Ừ, đúng rồi.)

Lời giải chi tiết:

l0 31 l0 31

Bài F

F. Draw lines.

(Vẽ các đường.)

l0 32 l0 32

Phương pháp giải:

What shape is it? (Nó là hình gì?)

It’s a square. (Nó là hình vuông.)

It’s a rectangle. (Nó là hình chữ nhật.)

It’s a circle. (Nó là hình tròn.)

It’s a triangle. (Nó là hình tam giác.)

Lời giải chi tiết:

l0 33 l0 33

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button