Tiếng Anh 2

Review 10 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

A

A. Listen and circle (A or B).

Bạn đang xem bài: Review 10 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Nghe và khoanh chọn A hay B.)

 

9 103 9 103

Phương pháp giải:

1. What day is it today?

(Hôm nay là thứ mấy?)

It’s Sunday.

(Hôm nay là Chủ nhật.)

Sunday? OK.

(Chủ nhật? Được thôi.)

2. What day is it today?

(Hôm nay là thứ mấy?)

It’s Tuesday.

(Hôm nay là thứ Ba.)

It’s Tuesday today?

(Hôm nay là thứ Ba à?)

Yes. (Vâng.)

3. What day is it today?

(Hôm nay là thứ mấy?)

It’s Saturday.

(Hôm nay là thứ Bảy.)

Saturday? It’s weekend. Great!

(Thứ Bảy á? Là cuối tuần rồi. Tuyệt!)

 4. What day is it today?

(Hôm nay là thứ mấy?)

It’s Friday.

(Hôm nay là thứ Sáu.)

Thursday?

(Thứ Năm?)

No, Friday

(Không, thứ Sáu.)

Lời giải chi tiết:

1. B

2. A

3. A

4. B

B

B.  Play “Board race”

(Trò chơi “Đập bảng”.)

9 104 9 104

 

Cách chơi: 1 người sẽ đọc, ví dụ “Monday” (thứ hai) thì người chơi phải nghe thật nhanh, nhìn vào tranh và chạm thật nhanh vào “Monday” trên bảng và đọc “It’s Monday.” (Nó là thứ hai). Ai nhanh hơn người đó thắng.

 

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button