Tiếng Anh 2

Review 1 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

A

A. Listen and draw lines.

Bạn đang xem bài: Review 1 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Nghe và vẽ đường thẳng.)


1655256388 555 2 1 1655256388 555 2 1

Lời giải chi tiết:

1. How are you, Ben?

(Bạn có khỏe không, Ben?)

I’m bored.

(Tôi chán.)

2. How are you, Kim?

(Bạn có khỏe không, Kim?)

I’m hungry.

(Tôi đói bụng.)

3. How are you, Bill?

(Bạn có khỏe không, Bill?)

I’m happy.

(Tôi vui.)

4. How are you?

(Bạn có khỏe không?)

Lola is sad.

(Lola buồn.)

Sad?

(Buồn?)

Yes, Lola’s sad.

(Vâng, Lola buồn.)

B

B. Play the “Chain” game.

(Trò chơi “Dây chuyền”)

1655256388 960 2 2 1655256388 960 2 2

Lời giải chi tiết:

Cách chơi: người thứ nhất sẽ hỏitên“What’s your name?,  người thứ 2 sẽ trả lời “My name’s Lan” ( Tôi tên Lan.). Tiếp tục người thứ 2 sẽ hỏi tên và người thứ 3 trả lời tên của mình, thay phiên nhau cho đến khi nào hết lượt.

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button