Phương trình hóa học là gì?
Để viết được một phản ứng hóa học gồm các chất tham gia phản ứng, sản phẩm tạo thành và các điều kiện để phản ứng xảy ra chúng ta cần viết nó dưới dạng 1 phương trình phản ứng. Vậy phương trình hóa học là gì? Hãy cùng thư viện hỏi đáp hóa học tìm hiểu trong bài viết này.

Định nghĩa phương trình hóa học là gì?

Phương trình hóa học là biểu diễn ký hiệu của phản ứng hóa học, trong đó chất phản ứng và sản phẩm được biểu thị dưới dạng công thức hóa học tương ứng của chúng.

Bạn Đang Xem: Phương trình hóa học là gì?

Kèm theo đó cần sử dụng các ký hiệu để đại diện cho các yếu tố như hướng của phản ứng và trạng thái vật lý của các thực thể phản ứng. 

Xem Thêm : TOP những địa điểm hạ cánh tốt nhất trong PUBG New State

Phương trình hóa học được nhà hóa học người Pháp Jean Beguin đưa ra lần đầu tiên vào năm 1615.

Cách viết phương trình hóa học

Để viết một phương trình hóa học hoàn chỉnh chúng ta cần xác định chính xác chất nào tham gia phản ứng, sản phẩm tạo thành, điều kiện phản ứng, chiều phản ứng. 

1. Các chất tham gia và sản phẩm tạo thành

 • Chất tham gia có thể là đơn chất hoặc hợp chất và nằm phía bên trái của phản ứng.
 • Sản phẩm tạo thành là có thể có 1 hoặc nhiều hợp chất, đơn chất và nằm bên phải phản ứng.

b. Chiều phương trình hóa học

Chất phản ứng và sản phẩm có thể được viết bằng một trong bốn ký hiệu sau.

 • Ký hiệu →: Mô tả phản ứng 1 chiều hoặc phản ứng thuận. Có nghĩa là sản phẩm tạo thành không thể phân hủy ngược lại thành các chất tham gia.
 • Ký hiệu ⇌: Để mô tả trạng thái cân bằng hóa học.
 • Ký hiệu = : Để biểu thị mối quan hệ phản ứng phân vị.
 • Ký hiệu ⇄ : Mô tả phản ứng thuận nghịch. Có nghĩa là sản phẩm tạo thành không bền vững, có thể phân hủy ngược lại thành các chất tham gia phản ứng.

c. Ký hiệu chất xúc tác và các chất trong phản ứng

 • Ký hiệu (s): là đơn chất hoặc hợp chất rắn
 • Ký hiệu (I): là chất lỏng
 • Ký hiệu (g) là chất khí.
 • Ký hiệu (aq): là dung dịch bất kỳ.
 • Ký hiệu (Δ): Là chất xúc tác phải cần nhiệt độ cao.
 • Ký hiệu (↓): Sản phẩm tạo thành là chất kết tủa.

d. Ví dụ phương trình hóa học

 • SnO2 + 2H2 → 2H2O + Sn
 • Na2S + 2AgI → 2NaI + Ag2S
 • TiCl4 + 2H2O → TiO2 + 4HCl
 • HCl + NaOH → NaCl + H2O
 • CH4 + Br2 → CH3Br + HBr
 • 2H2 + O2 →  2H2O

Phương trình hóa học ion là gì?

Xem Thêm : Lời nhận xét đánh giá học sinh THCS , THPT theo Thông tư 26 năm 2022

Trong phương trình hóa học ion, các chất điện li (chất phân ly thành ion khi hòa tan trong dung môi phân cực) được tách ra và được viết dưới dạng các ion riêng biệt. 

Các phương trình này rất hữu ích trong việc mô tả các phản ứng chuyển vị đơn và phản ứng tạo muối (thường được gọi là phản ứng kết tủa).

Ví dụ phương trình ion:

 • Phương trình hóa học: CaCl2 + 2AgNO3 → Ca(NO3 )2 + 2AgCl ↓
 • Phương trình ion: Ca2+ + 2Cl- + 2Ag+ + 2NO3- → Ca2+ + 2NO3- + 2AgCl ↓
 • Phương trình ion rút gọn: 2Cl- + 2Ag+ → 2AgCl ↓

Kết luận: Đây là toàn bộ câu trả lời liên quan đến câu hỏi phương trình hóa học là gì? Cách viết, thêm các ký hiệu trong pthh cơ bản nhất.

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button