Phil and Sue – Review 3 – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống
Bài 1

Video hướng dẫn giải

Bạn Đang Xem: Phil and Sue – Review 3 – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

  

rt1 1 rt1 1

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 1. Feelings – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Lời giải chi tiết:

Phil: Hello, I’m Phonic Phil! (Xin chào, tôi là Phonic Phil!)

Sue: …and, I’m Super Sue! (… và, tôi là Super Sue!)

1.

Phil: Today is Super Sue’s birthday. (Hôm nay là sinh nhật của Super Sue.)

A: The cake is on the table. (Cái bánh ở trên bàn.)

B: And the grapes are on the table, too. (Và nho cũng ở trên bàn.) 

Xem Thêm : Lesson 5 – Unit 1. My toys – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

2.

Phil: Do you like the cake? (Bạn có thích bánh không?)

A: Yes, I do. (Có, có chứ.)

3.

B: Where’s Sue? (Sue đang ở đâu vậy?)

4.

Phil: Oh, Sue and Kate are here. They’re riding bikes. (Ồ, Sue và Kate đang ở đây. Họ đang đi xe đạp.)

A & B: Happy birthday, Sue! (Chúc mừng sinh nhật, Sue!)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bạn Đang Xem: Phil and Sue – Review 3 – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 2. Look again and circle.

(Xem lại và khoanh chọn.)

rt2 rt2

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 1. Feelings – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Lời giải chi tiết:

rtg rtg

– grapes: chùm nho

– cake: bánh

– riding: đạp xe

Từ vựng

1. sliding 1624191550 sliding 1624191550

2. riding 1624191587 riding 1624191587

3. driving 1624191618 driving 1624191618

4. zoo gb zoo gb

5. cake gb cake gb

6. zebra gb zebra gb

7. grape gb grape gb

8. yogurt gb yogurt gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button