Tiếng Anh 2

Phil and Sue – Review 3 – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống
Bài 1

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Phil and Sue – Review 3 – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

  

rt1 1 rt1 1

Lời giải chi tiết:

Phil: Hello, I’m Phonic Phil! (Xin chào, tôi là Phonic Phil!)

Sue: …and, I’m Super Sue! (… và, tôi là Super Sue!)

1.

Phil: Today is Super Sue’s birthday. (Hôm nay là sinh nhật của Super Sue.)

A: The cake is on the table. (Cái bánh ở trên bàn.)

B: And the grapes are on the table, too. (Và nho cũng ở trên bàn.) 

2.

Phil: Do you like the cake? (Bạn có thích bánh không?)

A: Yes, I do. (Có, có chứ.)

3.

B: Where’s Sue? (Sue đang ở đâu vậy?)

4.

Phil: Oh, Sue and Kate are here. They’re riding bikes. (Ồ, Sue và Kate đang ở đây. Họ đang đi xe đạp.)

A & B: Happy birthday, Sue! (Chúc mừng sinh nhật, Sue!)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Phil and Sue – Review 3 – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 2. Look again and circle.

(Xem lại và khoanh chọn.)

rt2 rt2

Lời giải chi tiết:

rtg rtg

– grapes: chùm nho

– cake: bánh

– riding: đạp xe

Từ vựng

1. sliding 1624191550 sliding 1624191550

2. riding 1624191587 riding 1624191587

3. driving 1624191618 driving 1624191618

4. zoo gb zoo gb

5. cake gb cake gb

6. zebra gb zebra gb

7. grape gb grape gb

8. yogurt gb yogurt gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button