Tiếng Anh 2

Phil and Sue – Review 2 – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Phil and Sue – Review 2 – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.) 

 

rt1 rt1

Phil: Hello, I’m Phonic Phil!

(Xin chào, tôi là Phonic Phil!)

Sue: … and I’m Super Sue!

(… và mình là Super Sue!)

1. 

Phil: Let’s go to Ba’s village!

(Hãy đến làng của Ba!)

Sue: Great!

(Tuyệt vời!)

rt11 rt11

 

 

2. 

Sue: Hello Ba. And hello, …

(Xin chào Ba. Và xin chào, …)

Ba: Hi, Phil and Sue. This is my mother.     

(Xin chào, Phil và Sue. Đây là mẹ của tôi.)    

rt12 rt12

3. 

Sue: Pass me the juice, please.

(Làm ơn cho tôi nước trái cây.)

Ba: Here you are.

(Của bạn đây.)

Sue: Thank you!

(Cảm ơn bạn!)

rt13 rt13

4. 

4. 

Sue: Oh, there’s a volleyball.

(Ồ, có một quả bóng chuyền.)

Phil: Let’s play.

(Chúng mình cùng chơi nhé.)

Sue: OK.

(Được thôi.)

rt14 rt14

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Phil and Sue – Review 2 – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

2. Look again and circle.

(Xem lại và khoanh chọn.)

r1 t2 r1 t2

Lời giải chi tiết:

r1 t2 g r1 t2 g– juice: nước ép

– village: ngôi làng

Từ vựng

1. quiz gb quiz gb

2. square gb square gb

3. box gb 1 box gb 1

4. juice gb juice gb

5. jelly gb jelly gb

6. village gb village gb

7. ox gb ox gb

8. van gb van gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button