Phil and Sue – Review 1 – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống
Video hướng dẫn giải

Bạn Đang Xem: Phil and Sue – Review 1 – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

  

1654135912 455 1 1654135912 455 1

Phil: Hi! I’m Phonic Phil!

(Xin chào! Mình là Phonic Phil!)

Sue:… and I’m Super Sue.

(… và mình là Super Sue.)

1. Sue: Look! Ba’s flying a kite!

    (Nhìn kìa! Ba đang thả diều!)

2. Phil: Look! Ken’s having a big pizza!

(Nhìn này! Ken đang ăn một chiếc bánh pizza lớn!)

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 6 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

3. Sue: Look! Kate’s playing with a kitten.

(Nhìn kìa! Kate đang chơi với một con mèo con.)

4. Phil: Let’s look at the sea!

(Hãy nhìn ra biển đi!)

    Sue: What can you see?

(Bạn có thể thấy gì?)

Phil: I can see a rainbow.

(Mình có thể nhìn thấy cầu vồng.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Look again and circle.

(Nhìn lại và khoanh chọn.)

1654135912 241 2 1654135912 241 2

Phương pháp giải:

– bike: xe đạp

– pasta: mì ống

Xem Thêm : Units 1-4 Review – Tiếng Anh 2 – Explore Our World

– pizza:bánh pi-za

– sail: con thuyền

– sea: biển

– rainbow: cầu vồng

– road: con đường

– kitten: mèo con

Lời giải chi tiết:

2a 2a

Từ vựng

1. bike gb bike gb

2. pasta gb pasta gb

3. pizza gb pizza gb

4. sail gb sail gb

5. sea gb sea gb

6. rainbow gb rainbow gb

7. road gb road gb

8. kitten gb kitten gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button