Mid-Autumn – Festival – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery
Bài 1

1. Write the words.

(Đọc. Sau đó tô màu.)

h0 h0

Bạn Đang Xem: Mid-Autumn – Festival – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Xem Thêm : Lesson 4 – Unit 2 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Phương pháp giải:

mooncake: bánh trung thu

lion dance: múa lân

lantern: lồng đèn

full moon: trăng rằm

Lời giải chi tiết:

1. full moon: trăng rằm

2. lantern: lồng đèn

3. mooncake: bánh trung thu

4. lion dance: múa lân

Bài 2

2. Draw your favorite part of Mid- Autumn Festival.

(Vẽ phần mà bạn yêu thích vào dịpTết Trung Thu.)

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 4. In the countryside – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

j2 j2

My favorite part of Mid- Autumn Festival is ……..

Xem Thêm : Lesson 4 – Unit 2 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Phương pháp giải:

My favorite part of Mid- Autumn Festival is that watching the lion dance is exciting.

(Phần mà tôi yêu thích vào dịp Tết Trung Thu đó là xem múa lân thật là thú vị.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button