Tiếng Anh 2

Mid-Autumn – Festival – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery
Bài 1

1. Write the words.

(Đọc. Sau đó tô màu.)

h0 h0

Bạn đang xem bài: Mid-Autumn – Festival – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Phương pháp giải:

mooncake: bánh trung thu

lion dance: múa lân

lantern: lồng đèn

full moon: trăng rằm

Lời giải chi tiết:

1. full moon: trăng rằm

2. lantern: lồng đèn

3. mooncake: bánh trung thu

4. lion dance: múa lân

Bài 2

2. Draw your favorite part of Mid- Autumn Festival.

(Vẽ phần mà bạn yêu thích vào dịpTết Trung Thu.)

j2 j2

My favorite part of Mid- Autumn Festival is ……..

Phương pháp giải:

My favorite part of Mid- Autumn Festival is that watching the lion dance is exciting.

(Phần mà tôi yêu thích vào dịp Tết Trung Thu đó là xem múa lân thật là thú vị.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button