Tiếng Anh 2

Lesson Two: Grammar and song – Unit 6. Where Grandma? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Bài 1

1. Listen and repeat

Bạn đang xem bài: Lesson Two: Grammar and song – Unit 6. Where Grandma? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

(Nghe và nhắc lại)


1653849075 187 1 7 1653849075 187 1 7

Lời giải chi tiết:

1.

A: Where’s Grandma?

B: She’s in the dining room.

Tạm dịch:

A: Bà nội ở đâu?

B: Bà đang ở trong phòng ăn.

2.

A: Is she in the kitchen?

B: No, she isn’t.

Tạm dịch:

A: Bà đang ở trong bếp à?

B: Không, bà không ở trong bếp.

3.

A: Is she in the dining room?

B: Yes, she is

Tạm dịch:

A: Bà đang ở trong phòng ăn à?

B: Đúng, đúng rồi.

Bài 2

2. Listen and sing.

(Nghe và hát)


1653849075 652 2 6 1653849075 652 2 6

Bài 3

3. Look and write. Ask and answer

(Nhìn và viết. Hỏi và trả lời)

1653849075 15 3 4 1653849075 15 3 4

Lời giải chi tiết:

1. Where’s Grandpa? He’s in the living room.

2. Is Mom in the kitchen? Yes, she is.

Tạm dịch:

1. Ông đang ở đâu vậy? Ông đang ở trong phòng khách.

2. Mẹ có ở trong bếp không? Vâng, đúng vậy.

Từ vựng

1. kitchen gb kitchen gb

2. living room 1624026779 living room 1624026779

3. dining room1624026820 dining room1624026820

4. bedroom gb bedroom gb

5. bathroom gb bathroom gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button