Tiếng Anh 2

Lesson Two: Grammar and song – Unit 5 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Bài 1

1. Connect the dots in the three pictures. Then read and match.

Bạn đang xem bài: Lesson Two: Grammar and song – Unit 5 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Kết nối các dấu chấm trong 3 hình. Sau đó đọc và nối.)

21 4 21 4

Phương pháp giải:

on: ở trên

under: ở dưới

in: ở trong

Lời giải chi tiết:

1. Rosy’s under the tree.

(Rosy ở dưới cái cây.)

2. Billy’s in the goal.

(Billy ở trong khung thành.)

3. Tim’s on the slide

(Tim ở trên cầu trượt.)

Bài 2

2. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

22 5 22 5

Lời giải chi tiết:

1. Where’s Rosy?

(Rosy ở đâu?)

She’s under the tree.

(Cô ấy ở dưới cái cây.)

2. Where’s Billy?

(Billy ở đâu?)

He’s in the goal.

(Anh ấy ở trong khung thành.)

3. Where’s Tim?

(Tim ở đâu?)

He’s on the slide.

(Anh ấy ở trên cầu trượt.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button