Lesson Two: Grammar and song – Unit 4 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends
Bài 1

1. Listen and circle.

Bạn Đang Xem: Lesson Two: Grammar and song – Unit 4 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Nghe và khoanh tròn.)


21 1 21 1

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. I walk to school.

(Tớ đi bộ đến trường.)

2. I go by truck.

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 1 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

(Tớ đi bằng xe tải.)

3. I go by boat.

(Tớ đi bằng thuyền.)

Lời giải chi tiết:

21 key 21 key

Bài 2

2. Circle the correct answer.

(Khoanh tròn câu trả lời đúng.)

22 4 22 4

Phương pháp giải:

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 15. In the clohes shop – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

1. I walk to school. (Tôi đi bộ đến trường.)

    I go by bike. (Tôi đi bằng xe đạp.)

2. I go by truck. (Tôi đi bằng xe tải.)

    I go by car. (Tôi đi bằng ô tô.)

3. I go by motorbike. (Tôi đi bằng xe máy.)

    I go by bus. (Tôi đi bằng xe buýt.)

Lời giải chi tiết:

1. I walk to school. (Tôi đi bộ đến trường.)

2. I go by car. (Tôi đi bằng ô tô.)

3. I go by motorbike. (Tôi đi bằng xe máy.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button