Tiếng Anh 2

Lesson Two: Grammar and song – Unit 4 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends
Bài 1

1. Listen and circle.

Bạn đang xem bài: Lesson Two: Grammar and song – Unit 4 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Nghe và khoanh tròn.)


21 1 21 1

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. I walk to school.

(Tớ đi bộ đến trường.)

2. I go by truck.

(Tớ đi bằng xe tải.)

3. I go by boat.

(Tớ đi bằng thuyền.)

Lời giải chi tiết:

21 key 21 key

Bài 2

2. Circle the correct answer.

(Khoanh tròn câu trả lời đúng.)

22 4 22 4

Phương pháp giải:

1. I walk to school. (Tôi đi bộ đến trường.)

    I go by bike. (Tôi đi bằng xe đạp.)

2. I go by truck. (Tôi đi bằng xe tải.)

    I go by car. (Tôi đi bằng ô tô.)

3. I go by motorbike. (Tôi đi bằng xe máy.)

    I go by bus. (Tôi đi bằng xe buýt.)

Lời giải chi tiết:

1. I walk to school. (Tôi đi bộ đến trường.)

2. I go by car. (Tôi đi bằng ô tô.)

3. I go by motorbike. (Tôi đi bằng xe máy.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button