Tiếng Anh 2

Lesson Two: Grammar and song – Unit 4. I go to school by bus – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Bài 1

1. Listen and repeat.

Bạn đang xem bài: Lesson Two: Grammar and song – Unit 4. I go to school by bus – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

(Nghe và nhắc lại)


1 28 1 28

Lời giải chi tiết:

1. I go to school by motorbike.

Tạm dịch: Tôi đi học bằng xe máy

2. I walks to school.

Tạm dịch: Tôi đi bộ tới trường.

Bài 2

2. Listen and sing.

(Nghe và hát)


2 16 2 16

Bài 3

3. Write. Point and say.

(Viết. Chỉ và nói)

3 29 3 29

Ví dụ:

0. I go by motorbike.

 Tôi đi bằng xe máy.

Lời giải chi tiết:

31 14 31 14

1.  I go by bus.

Tạm dịch: Tôi đi lại bằng xe bus.

2. I go by boat.

Tạm dịch: Tớ di chuyển bằng thuyền.

3. I go by car.

Tạm dịch: Mình đi bằng xe ô tô.

4. I walk.

Tạm dịch: Tôi đi bộ.

Từ vựng

1. bus gb bus gb

2. bike gb bike gb

3. boat gb boat gb

4. car gb car gb

5. truck gb truck gb

6.motorbike gb motorbike gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button