Tiếng Anh 2

Lesson Two: Grammar and song – Unit 3 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Bài 1

1. Look, trace, and write.

Bạn đang xem bài: Lesson Two: Grammar and song – Unit 3 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Nhìn, đồ, và viết.)

1655704295 712 21 1655704295 712 21

Phương pháp giải:

his: của anh ấy

her: của cô ấy

Lời giải chi tiết:

1. Are these her socks?

(Đây là đôi tất của cô ấy phải không?)

2. Are these his shoes?

(Đây là đôi giày của anh ấy phải không?)

3. Are these his pants?

(Đây là quần dài của anh ấy phải không?)

Bài 2

2. Circle the correct answer.

(Khoanh tròn câu trả lời đúng.)

22 3 22 3

Lời giải chi tiết:

1. Are these his shoes? (Đây là đôi giày của anh ấy phải không?)

Yes, they are. (Vâng, là chúng.)

2. Are these her socks? (Đây là đôi tất của cô ấy phải không?)

No, they aren’t. (Không, không phải.)

3. Are these his shorts? (Đây là đôi giày của anh ấy phải không?)

No, they aren’t. (Không, không phải.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button