Tiếng Anh 2

Lesson Two: Grammar and song – Unit 2 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Bài 1

1. Look and say. Then copy the word.

Bạn đang xem bài: Lesson Two: Grammar and song – Unit 2 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Nhìn và nói. Sau đó chép lại từ.)

21 2 21 2

Phương pháp giải:

happy: vui vẻ

thirsty: khát nước

cold: lạnh

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

22 2 22 2

Lời giải chi tiết:

1. He’s happy.

(Anh ấy vui.)

2. She’s thirsty.

(Cô ấy khát nước.)

3. He’s cold.

(Anh ấy lạnh.)

Bài 3

3. Match the words.

(Nối các từ.)

23 23

Lời giải chi tiết:

23 key 23 key

1. happy (vui vẻ) – sad (buồn)

2. hungry (đói bụng) – thirsty (khát nước)

3. hot (nóng) – cold (lạnh)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button