Tiếng Anh 2

Lesson Two: Grammar and song – Unit 1 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Bài 1

1. Look and say. Then copy the word.

Bạn đang xem bài: Lesson Two: Grammar and song – Unit 1 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Nhìn và nói. Sau đó chép lại từ.)

21 1 21 1

Lời giải chi tiết:

grandma: bà

mom: mẹ

grandpa: ông

dad: bố, ba

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

22 1 22 1

Lời giải chi tiết:

1. Is this your grandma?

(Đây là bà của bạn phải không?)

Yes, it is./ No, it isn’t.

(Vâng, đúng./ Không, không phải.)

2. Is this your mom?

(Đây là mẹ của bạn phải không?)

3. Is this your grandpa?

(Đây là ông của bạn phải không?)

4. Is this your dad?

(Đây là bố của bạn phải không?)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button