Tiếng Anh 2

Lesson Two: Grammar and song – Unit 1: Is this your mom? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Bài 1

1. Listen and repeat.

Bạn đang xem bài: Lesson Two: Grammar and song – Unit 1: Is this your mom? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

(Nghe và nhắc lại.) 


1 8 1 8

1. A: Is this your mom?

(Đây là mẹ bạn phải không?)

   B: Yes, it is.

(Ừ, đúng rồi đó.)

2. A: Is this your dad?

(Đây là bố bạn phải không?)

   B: No, it isn’t. This is my brother.

(Không, không phải. Đây là anh trai tôi.)

Bài 2

2. Listen and sing

(Nghe và hát) 


1653469397 718 2 4 1653469397 718 2 4

Lời giải chi tiết:

(Chưa có lời giải)

Bài 3

3. Match the pictures to the words and say.

(Nói tranh với từ phù hợp. Nói)

3 8 3 8

Lời giải chi tiết:

1653469397 996 31 3 1653469397 996 31 3

2. grandma

Is this your grandma?

3. sister

Is this your sister?

4. dad

Is this your dad?

Tạm dịch:

2. bà

Đây có phải bà của bạn không?

3. chị/ em gái

Đây có phải chị/ em gái bạn không?

4. bố

Đây có phải bố của bạn không

Từ vựng

1. mom gb mom gb

2. dad gb dad gb

3. brother gb brother gb

4. sister gb sister gb

5. grandpa gb grandpa gb

6. grandma gb grandma gb 

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button