Tiếng Anh 2

Lesson Two: Grammar and song – Starter: Hello – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Bài 1

1. Listen and repeat.

Bạn đang xem bài: Lesson Two: Grammar and song – Starter: Hello – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

(Nghe và nhắc lại.) 


1653444810 985 1 2 1653444810 985 1 2

Lời giải chi tiết:

– How old are you?

(Bạn bao nhiêu tuổi vậy?)

– I’m six.

(Mình 6 tuổi.)

– I like purple.

(Tớ thích màu tím.)

– I like orange.

(Tôi thích màu cam.)

Bài 2

2. Listen and sing.

(Nghe và hát.) 


1653444810 332 2 2 1653444810 332 2 2

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

3. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.) 

starter l2 task31 starter l2 task31

A: How old are you?

(Bạn bao nhiêu tuổi?)

B: I’m seven.

(Tớ 7 tuổi.)

Lời giải chi tiết:

A: How old are you?

(Cháu bao nhiêu tuổi?)

B: I’m two.

(Cháu 2 tuổi ạ.)

Bài 4

4. Look and say.

(Nhìn và nói.)

Ví dụ:

I like brown.

(Tôi thích màu nâu.)

 1653444810 865 4 2 1653444810 865 4 2

Lời giải chi tiết:

I like blue.

(Tôi thích màu xanh da trời.)

 4g1 4g1

I like red.

(Tôi thích màu đỏ.)

 

 4g2 4g2

I like green.

(Tôi thích màu xanh lá.)

 

 4g3 4g3

Từ vựng

1. orange gb orange gb

2. blue gb blue gb

3. red gb red gb

4. green gb green gb

5. purple gb purple gb

 truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button