Tiếng Anh 2

Lesson Three: Sounds and letters – Unit 6. Where Grandma? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Bài 1

1. Listen, point, and repeat. Write.

Bạn đang xem bài: Lesson Three: Sounds and letters – Unit 6. Where Grandma? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

(Nghe, chỉ và nhắc lại)


1653869049 397 1 8 1653869049 397 1 8

Lời giải chi tiết:

– van: xe thùng

– window: cửa sổ

– box: hộp

– yo-yo: con quay yo – yo

– zebra: ngựa vằn

– buzz: tiếng vo ve

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói)


Bài 3

3. Point and say.

(Chỉ và nói)

1653869049 653 3 5 1653869049 653 3 5

Lời giải chi tiết:

1653869049 497 31 1 1653869049 497 31 1

1.  window: cửa sổ

2.  buzz: tiếng vo ve

3.  zebra: ngựa vằn

4. van: xe thùng

5.  yo-yo: con quay yo – yo

6.  box: hộp

Bài 4

4. Look and point to the sounds x and z.

(Nhìn và chỉ vào các âm x và z)

4 4

Lời giải chi tiết:

1653869049 90 41 1653869049 90 41

Tôi có thể nghe thấy tiếng vo ve.

Đó là con cáo phải không?

Từ vựng

1. van gb van gb

2. window gb window gb

3. box gb 1 box gb 1

4. yo yo gb yo yo gb

5. zebra gb zebra gb

6. buzz gb buzz gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button