Tiếng Anh 2

Lesson Three: Sounds and letters – Unit 5 – I go to school by bus.

Bài 1

1. Trace the correct sound.

Bạn đang xem bài: Lesson Three: Sounds and letters – Unit 5 – I go to school by bus.

(Đồ âm đúng.)

31 5 31 5

Lời giải chi tiết:

1. queen – q

2. pen – p

3. nurse – n

4. orange – o

Bài 2

2. Write.

(Viết.)

322 1 322 1

Lời giải chi tiết:

1. lollipop (kẹo mút)

2. lion (sư tử)

3. orange (quả cam)

4. queen (nữ hoàng)

Bài 3

3. Read and write the letters n and p.

(Đọc và viết các chữ cái n và p)

33 6 33 6

Lời giải chi tiết:

The lion has a lollipop.

(Con sư tử có môt cây kẹo mút.)

Bài 4

4. Write the capital or small letters.

(Viết hoa hoặc viết thường.)

34 1 34 1

Lời giải chi tiết:

Aa  Bb  Cc  Dd  Ee  Ff  Gg  Hh  Ii  JKk  Ll  Mm  NOo  Pp  Qq

truonghuynhngochue.edu.vn

 

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button