Tiếng Anh 2

Lesson Three: Sounds and letters – Unit 4. I go to school by bus – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Bài 1

1. Listen, point, and repeat. Write.

Bạn đang xem bài: Lesson Three: Sounds and letters – Unit 4. I go to school by bus – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

(Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết)


1 29 1 29

Lời giải chi tiết:

– woman: phụ nữ

– wall: bức tường

– box: cái hộp

– fox: con cáo

Bài 2

2. Listen and chant

(Nghe và nói)


Lời giải chi tiết:

 

2 17 2 17

Tạm dịch:

Cô ấy là một người phụ nữ. Đó là một bức tường.

Đây là gì vậy? Đó là một cái hộp. Đó là một con cáo.

Bài 3

3. Stick and say.

(Dán và nói)

3 30 3 30

Lời giải chi tiết:

31 15 31 15woman: phụ nữ

– fox: con cáo

violin: đàn vĩ cầm

Bài 4

4. Point to the letters Ww and Xx.

(Chỉ vào các chữ cái Ww và Xx)

4 14 4 14

Lời giải chi tiết:

41 11 41 11

Tạm dịch:

Cô ấy là một người phụ nữ. Đó là một bức tường.

Đây là gì vậy? Đó là một cái hộp. Đó là một con cáo.

Từ vựng

1. woman gb woman gb

2. wall gb 1 wall gb 1

3. box gb 1 box gb 1

4. fox gb fox gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button