Tiếng Anh 2

Lesson Three: Sounds and letters – Unit 3 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Bài 1

1. Trace and write the letters Tt and Uu.

Bạn đang xem bài: Lesson Three: Sounds and letters – Unit 3 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Đồ và viết các chữ cái Tt và Uu.)

31 3 31 3

Bài 2

2. Listen. Trace and write the correct letters.

(Nghe. Đồ và viết đúng các chữ cái.)


32 3 32 3

Lời giải chi tiết:

Look at the turtle. (Hãy nhìn con rùa kìa.)

It has a towel. (Nó có một cái khăn.)

Look at the umbrella. (Hãy nhìn cây dù kìa.)

It goes up, up, up. (Nó đang đi lên, lên, lên.)

Bài 3

3. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)


33 3 33 3

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. up (lên)

2. towel (khăn)

3. turtle (con rùa)

4. umbrella (cái ô)

Lời giải chi tiết:

33 key 1 33 key 1

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button