Tiếng Anh 2

Lesson Three: Sounds and letters – Unit 3: Are those his pants? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2
Bài 1

1. Listen, point, and repeat. Write.

Bạn đang xem bài: Lesson Three: Sounds and letters – Unit 3: Are those his pants? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

(Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết.)


1 21 1 21

Lời giải chi tiết:

– towel: khăn tắm

– turtle: con rùa

– umbrella: cái ô

– up: lên, đi lên

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 


Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

3. Stick and say.

(Dán và nói.)

3 22 3 22

Lời giải chi tiết:

31 11 31 11

turtle: con rùa

socks: đôi tất

umbrella: cái ô

Bài 4

4. Point to the letter Tt and Uu.

(Chỉ vào các chữ cái Tt và Uu.)

4 11 4 11

Lời giải chi tiết:

41 9 41 9

Tạm dịch:

Hãy nhìn con rùa. Nó có một chiếc khăn tắm

Hãy nhìn chiếc ô. Nó đang bay lên.

Từ vựng

1. towel gb towel gb

2. turtle gb turtle gb

3. umbrella gb 1 umbrella gb 1

4. up gb up gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button