Tiếng Anh 2

Lesson Three: Sounds and letters – Unit 2 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Bài 1

1. Trace and write the letters Qq and Rr.

Bạn đang xem bài: Lesson Three: Sounds and letters – Unit 2 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Đồ và viết các chữ cái Qq và Rr.)

31 2 31 2

Bài 2

2. Trace the letters on the words.

(Đồ lại các chữ cái có trong từ.)

32 2 32 2

Bài 3

3. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)


33 2 33 2

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. up (lên)

2. towel (khăn tắm)

3. turtle (con rùa)

4. umbrella (cái ô)

Lời giải chi tiết:

33 key 33 key

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button