Tiếng Anh 2

Lesson Three: Sounds and letters – Unit 2: He’s happy! – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Bài 1

1. Listen, point and repeat. Write.

Bạn đang xem bài: Lesson Three: Sounds and letters – Unit 2: He’s happy! – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

(Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết.) 


1 15 1 15

Lời giải chi tiết:

– queen: nữ hoàng

– quite: yên lặng

– river: dòng sông

– rainbow: cầu vồng

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 


2 8 2 8

Tạm dịch:

Nữ hoàng đang yên lặng.

Nhìn ngắm cầu vồng. Nhìn ngắm dòng sông.

Bài 3

3. Stick and say.

(Dán và nói.)

3 16 3 16

Lời giải chi tiết:

31 7 31 7

– queen: nữ hoàng

– river: dòng sông

– rainbow: cầu vồng

Bài 4

4. Point to the letter Qq and Rr.

(Chỉ vào các chữ cái Qq và Rr.)

4 9 4 9

Lời giải chi tiết:

41 7 41 7

Từ vựng

 1. queen gb queen gb

2. quite gb quite gb

3. river gb river gb

4. rainbow gb rainbow gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button