Tiếng Anh 2

Lesson Six: Words and grammar – Starter – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Bài 1

1. Order.

Bạn đang xem bài: Lesson Six: Words and grammar – Starter – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Xếp theo thứ tự.)

61 1 61 1

Phương pháp giải:

Saturday (thứ bảy)

Wednesday (thứ tư)

Tuesday (thứ ba)

Sunday (chủ nhật)

Thursday (thứ năm)

Monday (thứ hai)

Friday (thứ sáu)

Lời giải chi tiết:

61 2 61 2

1. Monday (thứ hai)

2. Tuesday (thứ ba)

3. Wednesday (thứ tư)

4. Thursday (thứ năm)

5. Friday (thứ sáu)

6. Saturday (thứ bảy)

7. Sunday (chủ nhật)

Bài 2

2. Circle the correct word.

(Khoanh tròn từ đúng.)

62 62

Lời giải chi tiết:

1. It’s a big chair.

(Nó là một cái ghế to.)

2. It’s a little dog.

(Nó là một chó nhỏ.)

3. It’s a little bird.

(Nó là một chú chim nhỏ.)

4. It’s a big hat.

(Nó là một cái nón/mũ to.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button