Tiếng Anh 2

Lesson Six: Words and grammar – Starter: Hello – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Bài 1

1. Listen, point, and repeat.

Bạn đang xem bài: Lesson Six: Words and grammar – Starter: Hello – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

(Nghe, chỉ và nhắc lại.) 


1 6 1 6

Lời giải chi tiết:

Monday: thứ Hai

Tuessay: thứ Ba

Wednesday: thứ Tư

Thursday: thứ Năm

Friday: thứ Sáu

Saturday: thứ Bảy

Sunday: Chủ nhật

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 


Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

3. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 


3 6 3 6

1.  It’s a little teddy bear.

(Đây là một con gấu bông nhỏ.)

2.  It’s a big teddy bear.

(Đây là một con gấu bông lớn.)

Bài 4

4. Point and say.

(Chỉ và nói)

It’s a little chair.

(Đây là một chiếc ghế nhỏ.)

 4 6 4 6

Lời giải chi tiết:

It’s a big chair.

(Đây là một chiếc ghế to.)

 1653460102 862 41 2 1653460102 862 41 2

It’s a big cookie.

(Đây là một cái bánh quy lớn.)

 1653460102 609 42 1653460102 609 42

It’s a little cookie.

(Đây là một cái bánh quy nhỏ.)

 1653460102 520 43 1653460102 520 43

Từ vựng

1. monday gb monday gb

2. tuesday gb tuesday gb

3. wednesday gb wednesday gb

4. thursday gb thursday gb

5. friday gb friday gb

6. saturday gb saturday gb

7. sunday gb sunday gb

8. chair gb chair gb

9. cookie gb cookie gb

10. teddy bear 1624005969 teddy bear 1624005969 

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button