Tiếng Anh 2

Lesson Six: Story – Unit 6 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Bài 1

1. Where’s Rosy? Write.

Bạn đang xem bài: Lesson Six: Story – Unit 6 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Rosy ở đâu? Viết.)

61 61

Phương pháp giải:

dining room (phòng ăn)

living room (phòng khách)

kitchen (nhà bếp)

Lời giải chi tiết:

1. She’s in the kitchen.

(Cô ấy ở trong nhà bếp.)

2. She’s in the living room.

(Cô ấy ở trong phòng khách.)

3. She’s in the dining room.

(Cô ấy ở trong phòng ăn.)

Bài 2

2. Write.

(Viết.)

1655976402 607 62 1655976402 607 62

Lời giải chi tiết:

1. Where’s Grandma?

(Bà ở đâu?)

She’s in the dining room.

(Bà ở trong phòng ăn.)

2. Where’s Billy?

(Billy ở đâu?)

He’s in the dining room, too.

(Anh ấy cũng đang ở trong phòng ăn.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button