Tiếng Anh 2

Lesson Six: Story – Unit 5 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends
Bài 1

1. Circle the correct word.

Bạn đang xem bài: Lesson Six: Story – Unit 5 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Khoanh tròn từ đúng.)

61 5 61 5

Phương pháp giải:

in: ở trong

on: ở trên

under: ở dưới

Lời giải chi tiết:

1. Where’s the ball?

(Quả bóng ở đâu?)

It’s in the goal.

(Nó ở trong khung thành.)

2. Where’s the ball?

(Quả bóng ở đâu?)

It’s under the seesaw.

(Nó ở dưới bập bênh.)

3. Where’s the ball?

(Quả bóng ở đâu?)

It’s on the slide.

(Nó ở trên cầu trượt.)

Bài 2

2. Read and write Yes or No.

(Đọc và viết yes hoặc no.)

62 3 62 3

Phương pháp giải:

1. The bike is in a tree.

(Xe đạp ở trong cái cây.)

2.The teddy bear is under the slide.

(Con gấu bông ở dưới cầu trượt.)

3. The ball is in the goal.

(Quả bóng ở trong khung thành.)

4. The kite is in the tree.

(Con diều ở trong cái cây.)

5.The doll is on the seesaw.

(Con búp bê ở trên bập bênh.)

Lời giải chi tiết:

1. No

2No

3. Yes

4. Yes

5. Yes

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button