Tiếng Anh 2

Lesson Six: Story – Unit 3 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Bài 1

1. Trace, and write.

Bạn đang xem bài: Lesson Six: Story – Unit 3 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Đồ, và viết.)

61 2 61 2

Phương pháp giải:

shoes (đôi giày)

shorts (quần sọt, quần ngắn)

T-shirt (áo thun)

Lời giải chi tiết:

1. shorts (quần sọt, quần ngắn)

2. T-shirt (áo thun)

3. shoes (đôi giày)

Bài 2

2. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)


62 1 62 1

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1.

Are these Andy’s shorts?

(Đây có phải là quần sọt của Andy không?)

No, they aren’t.

(Chúng không phải.)

Are these Andy’s shoes?

(Đây có phải là giày của Andy không?)

Yes, they are.

(Đúng là chúng.)

2.

Is this Anna’s dress?

(Đây có phải váy của Anna không?)

No, it isn’t.

(Không phải.)

Are these her socks?

(Đây có phải là tất của cô ấy không?)

Yes, they are.

(Đúng là chúng.)

3.

Are these Peter’s pants?

(Đây có phải là quần dài của Peter không?)

No, they aren’t.

(Không phải.)

Are these his shorts?

(Đây có phải là quần sọt của anh ấy không?)

Yes, they are.

(Đúng rồi.)

Lời giải chi tiết:

62 key 62 key

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button