Tiếng Anh 2

Lesson Six: Story – Unit 2: He’s happy! – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Bài 1

1. Listen to the story.

Bạn đang xem bài: Lesson Six: Story – Unit 2: He’s happy! – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

(Nghe câu chuyện.)

 

1 18 1 18

1. She’s happy.

(Cô ấy vui.)

2. He’s sad.

(Cậu bé buồn.)

3. She’s hungry.

(Bà ấy đói.)

4. I’m hungry.

(Tôi cảm thấy đói.)

Bài 2

2. Read and say.

(Đọc và nói.)

2 10 2 10

1. She’s happy.

(Cô ấy vui.)

2. He’s sad.

(Cậu bé buồn.)

3. She’s hungry.

 (Bà ấy đói.)

4. I’m hungry.

(Tôi cảm thấy đói.)

Bài 3

3. Listen again and repeat. Act.

(Nghe lại và nhắc lại. Đóng vai.) 


3 19 3 19

Lời giải chi tiết:

1. She’s happy.

(Cô ấy vui.)

2. He’s sad.

(Cậu bé đang buồn.)

3. She’s hungry.

 (Bà ấy đói.)

4. I’m hungry.

(Tôi cảm thấy đói.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button